ISO 14001:2015 - wdrożenie zmian do systemu środowiskowego wg nowej normy

Drukuj

Celem szkolenia jest: zapoznanie uczestników z wymaganiami nowej normy ISO 14001:2015 oraz zakresem zmian jakie należy wdrożyć w funkcjonującym Systemie Zarządzania Środowiskowego w celu jego recertyfikacji.

 

Miejsce: Warszawa, Radom, Poznań, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Bydgoszcz, Zielona Góra, Opole, Katowice
Szkolenia zamknięte prowadzimy w zakładach klientów, otwarte wg HARMONOGRAMU SZKOLEŃ

 

Adresaci szkolenia:

 • osoby zainteresowane poznaniem wymagań normy ISO 14001:2015
 • osoby pełniący funkcje i kandydaci na Pełnomocników ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego
 • osoby odpowiedzialne za nadzór nad Systemem Zarządzania Środowiskowego
 • członkowie Zarządów, dyrektorzy, kadra kierownicza
 • pracownicy działów ochrony środowiska
 • osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę nt. systemów zarzadzania środowiskowego

 

Program szkolenia:

 • nowa terminologia w zakresie ochrony środowiska
 • nowe podejście do zarządzania środowiskowego oparte na ryzyku biznesowym
 • kontekst organizacyjny
 • interes klientów i innych stron zainteresowanych
 • podejście procesowe
 • udokumentowana informacja
 • nowe zasady projektowania i dokumentowania Systemów Zarządzania Środowiskowego
 • rola najwyższego kierownictwa i Pełnomocników
 • porównanie wymagań norm ISO 14001:2004 z ISO 14001:2015
 • dostosowanie funkcjonującego systemu do zmian normy ISO 14001:2015
 • droga do re/certyfikacji wg ISO 14001:2015
 • integracja z innymi systemami zarzadzania

Szkolenie może być realizowane samodzielnie lub jako część większego bloku szkoleniowego

 

Czas trwania: 1 dzień

 

Certyfikat: uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Cena: 500 zł. netto / 615 złotych brutto na osobę

Dla szkoleń zamkniętych (na terenie zakładu pracy klienta) ceny negocjowane.

 

Aby zapisać się na szkolenie, proszę wypełnić Formularz zgłoszeniowy

_____________________________________________

Zamówienie na szkolenie można dokonać także bezpośrednio w naszym sklepie:

   www.iso9001.edu.pl/szkolenie-wymagania-normy-ISO-14001-2015.html

   https://szkolenie-iso.pl/ISO-14001-szkolenie-o-wymaganiach-normy-ISO-14001.html

http://www.iso-szkolenia.com/szkolenia/iso-14001-wymagania-wdrozenie-zmian.html

© 2020 MASTERE - your partner in business